Elektrimootor

Allikas: Traadita Wiki by Jan & Co.

Elektrimootor on seade, mida kasutatakse elektrienergia muundamiseks mehaaniliseks tööks.

Enamik elektrimootoreid töötab tänu elektromagnetisminähtusele. Kuid on ka mootoreid millede töö baseerub teistel elektromehaanilistel nähtustel nagu näiteks piesoelektrilisel efektil ja elektrostaatilistel jõududel. Elektromagnetisminähtusel põhinevate mootorite tööpõhimõtteks on pöörleva magnetvälja energia muutmine rootori pöörlemise mehaaniliseks energiaks. Selliste mootorite töö on kirjeldatav Lorentzi seadusega. Kuid eksisteerivad ka lineaarsed elektrimootorid.


Elektrimootori eelised ja puudused võrreldes teiste jõuallikatega

Elektrimootorite eelised

Mootorite kasu – ja võimsustegur on sõltuvuses mootori tööpingest ja võimsusest. Kiiremad mootorid omavad suuremat kasu- ja võimsustegurit kui madalama kiirusega mootorid sama nimivõimsuse korral. Suuremad mootorid omavad suuremat kasu- ja võimsustegurit, kui samal kiirusel töötavad väikesed mootorid. Suure kasuteguriga mootori kasutegur on 5 – 10 % kõrgem kui standardmootoril. Suure kasuteguriga mootoritel on suuremad mähised ning seega:

1) väiksemad koormuskaod, võimsustarge ning müra;

2) kuumenevad vähem ja nende eluiga on pikem;

3) ülekoormatavus on parem – kasutegur ei vähene kuni 150% koormuseni.

 • Energiakadude vähendamise võimaluseks on mootori kiiruse reguleerimine, eriti efektiivseks võib

osutuda muutuva kiirusega ajami kasutamine pumpade tootlikkuse reguleerimisel.

 • Levinud on arvamus, et alalisvoolumootorid on ka praegu veel parim lahendus kiiruse reguleerimiseks.
 • Asünkroonmootorite kiirust saab elektriliselt sujuvalt muuta sagedusmuunduritega.
 • Sagedusmuunduri eeliseks on asjaolu, et teda on lihtsam ekspluatatsioonis parandada kui alalisvoolumootorit.
 • Transformaator töötab efektiivselt kui ta on koormatud vähemalt 35 – 55 % nimivõimsusest.
 • Transformaator töötab maksimaalse efektiivsusega kui mittekoormus – ja koormuskaod on omavahel võrdsed.
 • Nii kaua, kui meil on elektrit, nii kaua töötavad ka elektriseadmed.
 • Pole vaja muretseda, et elektrimootor lõpetab töötamise millegi lõppemise puhul nagu on seda näiteks patarei.
 • Elektrimootorite tehnoloogia areneb pidevalt ja seega muudab inimeste elu märgatavalt lihtsamaks ja mugavamaks.


Elektrimootorite puudused:

 • Asünkroonmootori omadused halvenevad pärast mähiste remonti – need hakkavad rohkem reaktiivenergiat tarbima.
 • Suure kasuteguriga mootorid on kallimad kui standardmootorid ja neid on soovitav kasutada võimalikult palju aasta lõikes, majanduslikult tasuvad end ära suure nimivõimsusega energiasäästlikud mootorid, kuna kapitalikulutused suure kasuteguriga mootori nimivõimsuse kW kohta suurenevad järsult alla 40kW.
 • Mootori kiiruse vähendamisel on probkeemiks, et väikestel kiirustel mootori jahutus halveneb.
 • Transformaatorites esinevad järgmised kaod:

1) mittekoormuskaod ehk püsikaod – kaod transformaatori südamikus

2) koormuskaod ehk muutuvad kaod – kaod transformaatori mähises.

 • Elektrienergia kasutamine osutub aga tänapäeval väga kalliks ning see pidevalt kallineb.
 • Elektrimootorid on oma olemuselt piisavalt ohtlikud, kui nad ei ole kindlalt kaitstud vastavate kaitsmetega.
 • Suure tähtsusega elektrimootorites esinevad vead, tüsistused võivad kaasa tuua palju kahjusid, alustades inimohvritest ja lõpetades majanduslike kahjudega.